wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin do Konkursu na Facebook
Kontakt
 • Wodomania.pl
  ul.Wilanowska 35
  05-075 Warszawa-Wesoła
  NIP: 822-197-82-34
 • E-mail:sklep@wodomania.pl
 • Telefon537844333
  511327723
 • Godziny działania sklepu pon pt 9-17 17-18.05.2019 jesteśmy na zawodach Garmin ZAMKNIĘTE!!!
Reklama
 • raty
raty

Regulamin do Konkursu na Facebook

Uwaga !!! Konkurs!!!!
 
Do Wygrania Echosonda Lowrance Hook2 4x GPS
 
Wyślij prośbę o przyjęcie do grupy na Facebook
 
"Wodomania - łodzie echosondy silniki"
 
Zgłoszone osoby do dnia wyników  będą brały udział w konkursie
 
Wyniki na targach Rybomani 09.12.2018 w Warszawie godzina 17.00 !!!!
 
Regulamin -
 
Regulamin Konkursu
WODOMANIA·WTOREK, 6 LISTOPADA 2018
REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
Z DNIA 07.11.2018 R.
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Growboxled Katarzyna Rosa, z siedzibą przy ul.Wilanowskiej 35 05-075 Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”).
 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 
7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/wodomania (zwanej dalej “Fanpage”).
 
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 
2. Uczestnik oświadcza, że:
 
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 
§ 3. NAGRODA
 
1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODE – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest ECHOSONDA LOWRANCE HOOK2 4X GPS
 
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu www.facebook.com/wodomania
 
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/wodomania
 
2. Konkurs trwa od dnia 07 listopada 2018 godz. 7:30 do 09 grudnia 2018 godz. 17:00.
 
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest :
 
a. Wysłanie prośby o przyjęcie do grupy na Facebook "Wodomania - łodzie echosondy silniki"
 
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/wodomania
 
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 
4. Spośród otrzymanych powitań Organizator wyłoni jednego zwycięzce.
 
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 

Wyszukaj artykuł korzystając z naszej wyszukiwarki
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl